Reklama miewa różne oblicza, co często zależy przede wszystkim od specyfiki produktu bądź usługi, ale często także od budżetu, jakim dysponuje firma. Najwięksi gracze mogą inwestować w najdroższe formy, jak spoty telewizyjne czy ogromne billboardy przy drogach. Podmioty stosunkowo młode, o mniejszym zasięgu i rozmachu, a tym samym mniejszym budżecie muszą poprzestawać na innych, nie tak kosztownych formach reklamowania swoich działań.