Dotacja UE

UE
Leader+
Stowarzyszenie "Piękna Ziemia Gorczańska"
Program Rozwoju Obszarów Wiesjkich na lata 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.:


„Zakup innowacyjnej prasy drukarskiej i wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowej”

mająca na celu

„Wzrost konkurencyjności firmy DEMUR Krzysztof Wcisło ”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.