Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§3 PŁATNOŚCI I WYSYŁKA ZAKUPIONYCH TOWARÓW

§4 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE