Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§3 PŁATNOŚCI I WYSYŁKA ZAKUPIONYCH TOWARÓW

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE