Wizytówki - Edukacja Strona 2

Pokaż:

NIEBIESKA CZAPKA

Tło tej wizytówki jest granatowe. Z prawej strony, białą czcionką wypisane zostały takie dane jak: adres placówki, numer telefonu, strona internetowa i adres e-mail. Nad tymi danymi, żółtą czcionką umieszczona została nazwa placówki. Z prawej strony oraz na odwrocie wizytówki umieszczona została grafika przedstawiająca niebieską czapkę żaka.

EKIERKA I OŁÓWEK

Dół wizytówki jest w kolorze ciemnozielonym. Na nim, białą, wyraźną czcionką wypisane zostały wszystkie niezbędne dane teleadresowe. Wyżej, na jaśniejszym odcieniu zieleni, również na biało wypisane została nazwa placówki oraz umieszczono branżową grafikę przedstawiającą ołówek i ekierkę. Grafika znalazła się również na odwrocie wizytówki.

CZAPKA STUDENTA

Wizytówka została oblana żółtym tłem. Na górze, jej część jest czarna. Pod nią umieszczona została branżowa grafika. Niżej, czarną czcionką wypisane zostały niezbędne dane, takie jak nazwa placówki, jej adres, numery telefonów, adres mailowy i strona internetowa. Na odwrocie została powtórzona nazwa placówki oraz grafika.

DWIE NUTKI

Na górze wizytówki, czarną czcionką zapisana została nazwa placówki. Obok niej umieszczona została grafika czarnej nuty. Niżej na beżowym pasku, również czarną czcionką znalazły się wypisane najważniejsze dane telefoniczne i adresowe. Pomiędzy danymi umieszczona jest biała grafika nutki. Czarna nuta umieszczona jest również z tyłu wizytówki.

STYLOWY FORTEPIAN

Wizytówka z obu stron oblana jest granatowym tłem. Z przodu, z lewej strony białą czcionką zaprojektowane zostało miejsce na wypisanie danych telefonicznych, adresowych, internetowych oraz nazwę placówki. Całość dopełniona jest przez branżową grafikę, która znalazła się również na odwrocie wizytówki.

JABŁKO I KSIĄŻKA

Przód wizytówki jest w kolorze brązowym. Z prawej strony, białą, delikatną czcionką wypisane zostały wszystkie najważniejsze dane telefoniczne, adresowe i internetowe. Na środku grubszą czcionką zapisana została nazwa placówki. Z lewej strony, nad białym paskiem znalazła się pomarańczowa książka i białe jabłko.

KOLOROWE DZIECI

Na dole wizytówki czerwoną czcionką wypisane zostały wypisane niezbędne dane, takie jak: adres placówki, numery telefonów oraz adres e-mailowy i strona internetowa. Dane oddzielone są od siebie niebieskimi kreskami. Wyżej obok grafiki kolorowych dzieci, niebieską dużą czcionką zapisana jest nazwa lokalu.

WPÓŁOTWARTA KSIĄŻKA

Tło wizytówka jest żółte w ciemne linie. Z prawej strony umieszczona została branżowa grafika jasnobrązowej, wpółotwartej książki. Z lewej strony na jasnobrązowym pasku zapisane zostały wszystkie niezbędne dane telefoniczne i adresowe. Nad paskiem zapisana została nazwa firmy. Na odwrocie powtórzona została grafika książki.

NIEBIESKIE KSIĄŻKI

Przód wizytówki jest biały. W górnej części umieszczona jest grafika trzech książek. Niżej, niebieską czcionką zapisana jest nazwa firmy. Niżej, w niebieskiej ramce, wypisane zostały wszelkie niezbędne dane telefoniczne i adresowe. Tył wizytówki jest niebieski, a wypełniają ją białe elementy, takiej jak nazwa firmy i logo.

TRZY KSIĄŻKI

W tej wizytówce zostały użyte różne odcienie szarości. Górna część, najjaśniejsza uzupełniona jest o branżową grafikę oraz nazwę firmy. Niżej na ciemniejszych prostokątach, białą czcionka wypisane zostały wszelkie niezbędne dane telefoniczne, adresowe i internetowe. Branżowa grafika znajduje się również na odwrocie wizytówki.

TRZY ZLEWKI

Ta wizytówka ma szare tło. Na samej górze zapisane jest imię i nazwisko, niżej umieszczona jest grafika trzech zlewek chemicznych. W trzech kolorowych prostokątach, białą czcionka zapisane są wszelkie niezbędne dane teleadresowe. Na odwrocie wizytówki została powtórzona grafika trzech, kolorowych zlewek.

CZARNY MIKROSKOP

Na dwóch końcach wizytówki poprowadzone są zielone paski. Środek ma białe tło. Na nim czarną czcionką wypisane zostały najważniejsze dane, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres, czy e-mail. Na odwrocie znalazła się branżowa grafika przedstawiająca czarny mikroskop oraz dane osobowe korepetytora.

KOLBA DO DESTYLACJI

Wizytówka optycznie została podzielona na dwie części. Z prawej strony, tło jest szare. Na nim, czarną czcionką wypisane zostały wszystkie niezbędne dane telefoniczne i adresowe. Z lewej strony tło jest białe. Na nim znajduje się branżowa grafika naczynia chemicznego, a pod nim umieszczone są dane osobowe. Kolba znajduje się również na odwrocie wizytówki.

GŁOWA NA POMARAŃCZOWYM TLE

Z prawej strony wizytówki oraz na jej odwrocie znalazła się branżowa grafika przedstawiająca ludzką głowę z prześwietlonym mózgiem, na pomarańczowym tle. Na środku wypisane zostały wszystkie niezbędne dane teleadresowe. W lewym górnym rogu umieszczone zostały dwa paski, na których wypisane są dane osobowe.

MORSKIE MOLEKUŁY

Tło wizytówki jest jasnozielone. Z prawej strony ciemniejszym odcieniem zieleni zapisane zostały wszystkie niezbędne dane telefoniczne, adresowe, oraz osobowe. Z lewej strony umieszczona została branżowa grafika przedstawiająca molekuły. Podobna grafika znalazła się na odwrocie wizytówki wraz z danymi osobowymi.

OTWARTA KSIĘGA

Wizytówka ustawiona jest w orientacji poziomej. Dolna część zaprojektowana została tak, aby branżowa grafika mieściła się razem z danymi osobowymi. Wyżej w szarych, wyróżniających się paskach, białą czcionką wypisane zostały takie informację, jak numer telefonu czy adres. Na odwrocie znalazła się powtórzona grafika.

MODEL ATOMU

Wizytówka pokryta jest szarym kolorem. Na dole umieszczony został biały pasek, na którym czerwoną czcionką można zapisać np. rodzaj korepetycji. Z prawej strony wizytówki, białą czcionką wypisane są dane osobowe, adres, numer telefonu oraz dane internetowe. Z prawej strony umieszczona jest grafika modelu atomu.

TAŃCZĄCA PARA

Prowadzisz szkołę tańca nowoczesnego? Jeśli tak, to ta wizytówka została stworzona specjalnie dla ciebie. Z obu stron umieszczone zostało zdjęcie przedstawiające tańczącą parę. Z przodu zdjęcie pokryte zostało półprzezroczystym tłem, na którym znalazły się: nazwa szkoły, jej adres, numery telefonów, adres e-mail oraz strona internetowa.

HISZPAŃSKIE FLAMENCO

Głównym elementem tej wizytówki jest branżowa fotografia przedstawiająca tańczącą flamenco kobietę. Zdjęcie znajduje się na obu stronach wizytówki. Z przodu, w dolnej części umieszczony został biały pasek, na którym czarną czcionką wypisane zostały wszystkie niezbędne dane telefoniczne i adresowe. W lewym górnym rogu umieszczono nazwę firmy.

ODPOCZYWAJĄCA BALETNICA

Z prawej strony wizytówki zostało zaprojektowane miejsce na wypisane nazwy firmy, jej adres, numery telefonu i dane internetowe. Z prawej strony oraz na odwrocie wizytówki umieszczona została branżowa fotografia odpoczywającej baletnicy. Cała wizytówka jest prosta w przekazie i łatwo trafi do najwybredniejszych klientów.

KOBIETA W TAŃCU

Wizytówka, z obu stron oblana jest półprzezroczystym, turkusowym tłem. Z lewej strony umieszczone zostało branżowe zdjęcie przedstawiające kobietę w tańcu. Z prawej strony, białą czcionką wypisane zostały takie dane jak: nazwa firmy, jej adres, numery telefonu oraz adres strony internetowe i e-mail. Na odwrocie wizytówki powtórzona została fotografia kobiety.

CHŁOPIEC Z GITARĄ

Tło tej wizytówki jest w kolorze turkusowym. Na czterech białych paskach, czarną czcionką zapisane zostały takie dane jak: adres placówki, numer telefonu, adres e-mail i strona internetowa. Dane uzupełnione zostały czarnymi ikonami informacyjnymi. Nad paskami umieszczona jest nazwa placówki, a z prawej strony oraz z tyłu wizytówki znalazła się branżowa grafika.

DYMKI Z FLAGAMI

Prowadzisz szkołę językową? Dajesz korepetycję z różnych języków? Jeśli tak, to ta wizytówka powstała specjalnie dla ciebie. Na dole wizytówko oraz na jej odwrocie znalazła się branżowa grafika przedstawiająca komiksowe chmurki z flagami różnych państw. Na górze wypisane zostały wszystkie niezbędne dane, które powinny znaleźć się na wizytówce.

OTWARTA KSIĄŻKA

Na pomarańczowym tle, w dolnej części wizytówki, czarną czcionką zostały wypisane: numer telefonu, adres mailowy, strona internetowa i adres placówki. Obok zostały umieszczone białe ikony informacyjne. Powyżej zapisana została nazwa firmy. Nad nią, na żółtym tle zostało zaprojektowane miejsce na logo, lub branżowa grafika otwartej książki.

Pokaż: